Wetenschappelijk onderzoek Gezondheid en Zorg

Uw zorgverlener doet mee met NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Het doel hiervan is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de gezondheidszorg beter te maken.

Welke gegevens worden verzameld?
Uw zorgverlener legt gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in zijn computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staan op www.nivel.nl/zorgregistraties.


Privacy
Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw burgerservicenummer. Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van uw privacy en de zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyregelement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties

Bezwaar?
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan uw zorgverlener. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties.