Klachtenregeling, Privacy en Agressie

 Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de wijze waarop u door één van onze medewerk(st)ers bent bejegend of behandeld, dan raden wij u aan hier met hem of haar over te praten. In een gesprek blijkt het vaak mogelijk misverstanden op te helderen of een probleem op te lossen. Indien u wenst kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. Bij de balie kunt u een klachtenformulier vragen, of u kunt het formulier hier downloaden en opsturen naar mcheeten@hcdo.nl

Klachtenformulier

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Privacy
Alle medewerkers van de praktijk houden zich aan de privacyregels. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zie voor uitgebreide informatie onze regelement.

Agressie in de praktijk
Medisch Centrum Heeten wil een plek zijn waar de medewerkers en patiënten zich prettig voelen. Daarom wordt er van de medewerkers en de patiënten gevraagd om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Tegen een persoon, die zich schuldig maakt aan agressie, kunnen maatregelen worden getroffen. De politie kan worden ingeschakeld en bovendien kan hij of zij uit de praktijk verwijderd worden.